Klubo įkūrimas

Lietuvos Sakalininkų klubas

(toliau tekste – Klubas) - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, o tikslas – koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, vienyti sakalininkyste, plėšriųjų ir pelėdinių paukščių apsauga bei veisimu besidominčius Lietuvos Respublikos piliečius, ugdyti taurų Klubo narių ir visuomenės požiūrį į gamtą.

Klubas įsteigtas 1997 m. lapkričio 5d.
Klubo veiklos tikslai: ugdyti taurų klubo narių požiūrį į gamtą, rūpintis plėšriųjų paukščių apsauga, veisti plėšriuosius paukščius, atkurti sakalininkystę (medžioklę su medžiokliniais plėšriaisiais paukščiais), jos tradicijas, kelti sakalininkų kvalifikaciją, propaguoti sakalininkystę visuomenėje.