Klubo įkūrimas

Lietuvos Sakalininkų klubas

(toliau tekste – Klubas) - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, o tikslas – koordinuoti Klubo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, vienyti sakalininkyste, plėšriųjų ir pelėdinių paukščių apsauga bei veisimu besidominčius Lietuvos Respublikos piliečius, ugdyti taurų Klubo narių ir visuomenės požiūrį į gamtą.

Klubas įsteigtas 1997 m. lapkričio 5d.
Klubo veiklos tikslai: ugdyti taurų klubo narių požiūrį į gamtą, rūpintis plėšriųjų paukščių apsauga, veisti plėšriuosius paukščius, atkurti sakalininkystę (medžioklę su medžiokliniais plėšriaisiais paukščiais), jos tradicijas, kelti sakalininkų kvalifikaciją, propaguoti sakalininkystę visuomenėje.

Klubo įkūrimas

Naudojimosi svetaine taisykės

Būtina registracijos anketoje pateikti teisingą ir nepasenusią informaciją apie save bei pasikeitus duomenims kuo skubiau atnaujinti savo anketą sistemoje. Kitaip mes negalėsime su jumis susisiekti.

1.Bendrosios nuostatos ir terminai.

1.1 Svetainė sakalininkas.info (toliau – Svetainė) yra interaktyvus informacinis portalas besidomintiems medžiokle su plėšriais paukščiais. Svetainės savininkas ir administratorius yra Lietuvos sakalininkų klubas (toliau – Klubas). Klubas pasilieka teisę keisti įvairius Svetainės aspektus, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainės turinį, Svetainės naudojimosi taisykles, Svetainės registruotų lankytojų naudojimosi taisykles ir pan.

1.2 Registruoti vartotojai– visi lankytojai, užpildę Svetainėje pateikiamą Registracijos anketą (nepriklausomai nuo to ar vartotojas tik portalo ar tikrasis Klubo narys).